Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2019 
26/08/2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2019

Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019


Thứ hai

  26/8//2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

27/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

14h00 họp tại UBND tỉnh: phân tích và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số hài lòng của người dân.

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

28/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

08 giờ: Tham dự Lễ trao tặng Huy hiệu"Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận" năm 2019.

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

 14h15: Tiếp đón làm việc với Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị, Ninh Bình.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ năm

29/8/2019

Sáng

08h00: Tham dự họp trực tuyến thường kỳ tháng 8/2019 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

14h00: làm việc với Công ty Cổ phần Quốc tế về dự án nhà máy nhiệt điện.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ sáu

30/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo