Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2019 
19/08/2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2019

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019


Thứ hai

  19/8//2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

20/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

14h00 họp tại UBND tỉnh: phân tích và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số hài lòng của người dân.

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

21/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

 14h15: Tiếp đón làm việc với Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị, Ninh Bình.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ năm

22/8/2019

Sáng

8h00: Tham dự Tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống một cửa liên thông tại Sở Thông tin và truyền thông

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu

23/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo