Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33/2019 
12/08/2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33/2019

Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019


Thứ hai

  12/8//2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

13/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

14/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

15/8/2019

Sáng

8h00: Tham dự HN Ban Chấp hành (mở rộng)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Sơn

Đ/c Trí

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu

16/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo