Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2019 
05/08/2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2019

Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019


Thứ hai

   05/8//2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

06/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Tham dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2019.

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

07/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

08/8/2019

Sáng

8h00: Tham dự hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQ 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Sơn

Đ/c Trí

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu

09/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo