Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31/2019 
29/07/2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31/2019

Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019


Thứ hai

   29/7/2019

Sáng

08h00: Họp tại UBND tỉnh: V.v tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 7/2019 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm tháng 8/2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Sơn

Đ/c Trí

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

30/7/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

31/7/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

01/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu

02/8/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo