Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2020 
01/06/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2020

Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020


Thứ hai ngày

01/6/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba Ngày

02/6/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

ngày 03/6/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

ngày 04/6/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu ngày

05/6/2020

Sáng

08h00: Tham dự Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo