Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2020 
22/05/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2020

Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020


Thứ hai ngày

25/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba Ngày

26/5/2020

Sáng

08h00: Tham dự họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5/2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

ngày 27/5/2020

Sáng

8h00: Tham dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến thông báo kết quả HN 12 của Ban Chấp hành trung ương đảng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

ngày 28/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu ngày

29/5/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo