Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09/2020 
24/02/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09/2020

Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020


Thứ hai ngày

24/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba Ngày 25/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

ngày 26/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

14h ngày 26/2/2020 về làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ năm

ngày 27/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu ngày

28/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo