Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08/2020 
17/02/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08/2020

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020


Thứ hai ngày

17/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

14h00: Họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ ba

18/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

ngày 19/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

ngày 20/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu ngày

21/02/2020

Sáng

08h00: Tham dự hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02/2020

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp.

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo