Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 07/2020 
10/02/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 07/2020

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020


Thứ hai ngày

10/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

ngày 11/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

ngày 12/02/2020

Sáng

08h00: Tham dự họp với các ngành để thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh.

8h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến phiên họp của Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử với các BCĐ Xây dựng Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

ngày 13/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu ngày

14/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo