Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06/2020 
03/02/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06/2020

Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020


Thứ hai ngày

03/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

ngày 04/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

ngày 05/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Tham dự họp trực tuyến thường kỳ tháng 1/2020

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ năm

ngày 06/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ sáu ngày

07/02/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

08h00: Tham dự Hội nghị quán triệt Nghị định 09/2019, QĐ 28/2018/QĐ-TTg, QĐ 274/QĐ-TTg của Chính phủ.

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo