Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 05/2020 
27/01/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 05/2020

Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 31/01/2020


Thứ hai ngày

27/01/2020

Sáng

Nghỉ Lễ Tết Nguyên đán năm 2020

Ban Lãnh đạo

Chiều

Nghỉ Lễ Tết Nguyên đán năm 2020

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

ngày 28/01/2020

Sáng

Nghỉ Lễ Tết Nguyên đán năm 2020

Ban Lãnh đạo

Chiều

Nghỉ Lễ Tết Nguyên đán năm 2020

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

ngày 29/01/2020

Sáng

Nghỉ Lễ Tết Nguyên đán năm 2020

Ban Lãnh đạo

Chiều

Nghỉ Lễ Tết Nguyên đán năm 2020

Ban Lãnh đạo

Thứ năm

ngày 30/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu ngày

31/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo