Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03/2020 
13/01/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03/2020

Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020


Thứ hai

ngày 13/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

ngày 14/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

14h00: Tham dự HN tổng kết công tác xây dựng đảng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ tư

ngày 15/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Họp báo tình hình kinh tế xã hội năm 2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ năm

ngày 16/01/2020

Sáng

8h00: Tham dự hội nghị trực tuyến hội thảo kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng CSVN

Tham gia hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Tham gia hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ sáu

17/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo