Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 02/2020 
06/01/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 02/2020

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020


Thứ hai

ngày 06/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

ngày 07/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

14h00: Họp tại UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin kịp thời cho doanh nghiệp về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 kế hoạch 2020.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ tư

ngày 08/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Thứ năm

ngày 09/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự HN trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện " Năm dân vận chính quyền" 2019

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Tham dự HN trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Thứ sáu

ngày

10/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo