Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
Lịch công tác tuần BQLCKHCNNT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01/2020 
31/12/2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01/2020

Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020


Thứ hai

ngày 30/12/2019

Sáng

08h: Họp tại UBND tỉnh về việc Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Chính phủ.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ ba

ngày 31/12/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ tư

ngày 01/01/2020

Sáng

Nghỉ Lễ Tết Dương lịch 2020

Ban Lãnh đạo

Chiều

Thứ năm

ngày 02/01/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Ban Lãnh đạo

Thứ sáu

03/01/2020

Sáng

8h00: tham dự HN học tập, quán triệt các quy định, NQ của Đảng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn

Chiều

14h 00: Họp tại UBND tỉnh về việc Hội nghị tổng kết ngành Xây dựng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của ngành Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh

Đ/c Trí

Đ/c Sơn