Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
Khối cơ quan tham mưu Kinh tế tỉnh ký giao ước thi đua năm 2020 
04/02/2020 
 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về việc phát động năm thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020,

          Ngày 15/01/2020, tại Ban Quản lý các khu công nghiệp – Trưởng khối,  Khối thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế tỉnh (gồm các đơn vị: Sở Truyền thông và Thông tin; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Giao thông Vận tải; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Quỹ Đầu tư phát triển; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020.

         

Toàn cảnh Hội  nghị

          Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019 và tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của các đơn vị thi đua trong khối tham mưu kinh tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KTXH, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững chắc và thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đồng thời với việc triển khai và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư TW và Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Phát huy những kết quả đạt được, các đơn vị trong khối đã thảo luận, đề xuất các phong trào thi đua phát triển sâu rộng, nhằm tạo động lực quan trọng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025;  “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020; Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV; kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020);

          Sau khi thống nhất với các chỉ tiêu, kế hoạch được xây dựng và thông qua tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua phối hợp thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra.

HKC