Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
KHỐI THAM MƯU KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TĐKT 2019 
27/12/2019 
 

Sáng ngày 04/12/2019, tại Hội trưởng Sở Công Thương-Trưởng khối,  Khối thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế gồm: Ban Quản lý các khu công nghiệp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Công Thương và Quỹ Đầu tư phát triển, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

          Trong năm vừa qua, được sự quan tâm của Lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua đã quán triệt, triển khai các phong trào thi đua một cách hiệu quả, thiết thực, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà cấp trên giao, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2019.

          Cùng với thành công chung của Khối, trong năm 2019 đã có nhiều đơn vị, cơ quan có những thành tích vượt bậc, đa số các Sở, ngành đều vượt chỉ tiêu được giao. Nhằm ghi nhận những kết quả, thành tích đó, Khối thi đua tham mưu kinh tế đã thống nhất bầu chọn và suy tôn 01 cơ quan trình khen thưởng cờ thi đua của tỉnh năm 2019 là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

          Tiếp tục phát huy những kết quả năm 2019, Khối tham mưu kinh tế đã phát động thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính của ngành, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác cải cách hành chính, …


Trao cờ thi đua Khối tham mưu kinh tế năm 2020

          Để triển khai và thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Khối tham mưu kinh tế đã thống nhất bầu chọn Ban Quản lý các khu công nghiệp làm Trưởng khối và Sở Giao thông vận tải làm Phó khối năm 2020.

HKC