Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
04/02/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 826/KH-UBND ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019,

Ngày 31/12/2019, Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các Đại diện người tiêu dùng là phụ nữ, gồm: Công chức, viên chức của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Sanh - Phó Giám đốc Sở Công thương, chủ trì Hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, giữ ổn định và tạo động lực phát triển cho kinh tế của tỉnh; nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức các nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Hội nghị đã giúp cho các đại biểu cập nhật thêm kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm, nhiệm vụ, của các cơ quan chức năng đối với người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh hài hòa với lợi ích kinh doanh của nhà sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và lợi ích của Nhà nước.

Kim Tiên 
Tin đã đưa
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)
(04/02)