Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
Hội nghị tập huấn phổ biến Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 
10/12/2019 
 

Ngày 08/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực môi trường của Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn; lãnh đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh,… trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Báo cáo viên của buổi Hội nghị là lãnh đạo Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra thuộc Tổng cục Môi trường đã nêu rõ những điểm mới của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, đồng thời giải đáp những khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Hội nghị cơ bản đã hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

QN