Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 
27/12/2019 
 

Nhằm tổng kết công tác năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, sáng ngày 20/12/2019 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cơ quan năm 2020.

Dự Hội nghị có: Ông Sử Đình Vinh - Bí thư chi bộ - Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp; ông Đỗ Quốc Trí - Phó Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp, ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp cùng toàn thể công chức, viên chức của cơ quan.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 2020; Công khai tài chính năm 2019;  Báo cáo tổng kết hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; phát động phong trào thi đua năm 2020.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các ý kiến đóng góp tập trung vào hoạt động của cơ quan về nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao; chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính trong thực thi nhiệm vụ của cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Nhiều ý kiến đóng góp về nội dung báo cáo, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm qua để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của cơ quan trong thời gian tới; phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số công chức, viên chức  thống nhất cao với các báo cáo, chương trình công tác đã được trình bày tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp cũng đã biểu dương nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và cá nhân lao động tiên tiến vì có thành tích xuất sắc trong công tác cơ quan. 


Khen trưởng năm 2019

Kết thúc Hội nghị, 100% công chức, viên chức  thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết thống nhất, tập thể Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kim Tiên 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)