Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HINH HOẠT ĐỘNG KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP NĂM 2019 
27/12/2019 
 

Ngày 24/12/2019, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động các khu, cụm công nghiệp năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Chủ trì Hội nghị có Đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo điều hành Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Trưởng Ban Ban quản lý các khu công nghiệp đã thông qua Dự thảo Báo cáo. Theo đó, trong năm 2019, Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả tốt. Hiện nay, có 20 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định (trong đó: Khu công nghiệp Thành Hải có 9 Dự án, Khu công nghiệp Phước Nam có 04 Dự án, Cụm công nghiệp Tháp Chàm có 07 Dự án). Các dự án sản xuất chủ yếu tập trung vào các ngành như chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản, nông sản xuất khẩu, sản xuất vật liệu xây dựng và một số công nghiệp nhẹ khác, đã giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân gần 4,9 triệu đồng/người; có 06 dự án đang triển khai xây dựng dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động SXKD năm 2020; 02 dự án đang thực hiện các thủ tục để khai thi công xây dựng và 02 dự án dừng hoạt động. Tổng doanh thu thuần ước đạt 3.477,099 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt 631 tỷ đồng (nổi bật là Công ty TNHH Bia Sài Gòn Ninh Thuận nộp 560 tỷ đồng và Chi nhánh Cty TNHH Một thành viên thuốc lá Sài Gòn nộp 54,4 tỷ đồng),  Kim ngạch xuất khẩu đạt 25 triệu USD, giải quyết lao động cho 2.977 người.

Cũng tại Hội nghị, các kiến nghị của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động năm 2019 được nêu ra và giải quyết, một phần các vướng mắc về thủ tục hành chính cũng như các khó khăn gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất cũng được Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo Ban ghi nhận, cam kết sẽ có hướng giải quyết sớm cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp và công tác quản lý nhà nước của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp được tổ chức hàng năm vào Tháng 12 của năm , là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi trực tiếp các khó khăn, vướng mắc đến Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước hiểu rõ hơn về khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải để có hướng giải quyết cụ thể, góp phần cải thiện, xây dựng nên một môi trường kinh doanh cạnh tranh, rộng mở cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phương Thy – Nghiệp vụ