Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THÁNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019 TỈNH NINH THUẬN 
05/08/2019 
 

Sáng ngày 02/8/2019, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tỉnh Ninh Thuận.

Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019 được diễn ra từ ngày 01/5/2019 đến 31/5/2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” đã được các Sở, ban, ngành và các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng. Các hoạt động diễn ra trong Tháng hành động: Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động diễn ra sáng ngày 03/5/2019 tại Trung tâm văn hóa huyện Ninh Hải; tổ chức Hội thi ATVSLĐ tại Trung tâm hoạt đông thanh thiếu niên tỉnh Ninh Thuận gồm 05 đội thi với 200 công nhân viên chức lao động cùng tham gia; các Doanh nghiệp tự tổ chức 20 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra; khám sức khỏe định kỳ và quan trắc môi trường lao động; công tác thăm hỏi các gia đình người bị tai nạn,….


Hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tham gia tích cực của các Sở, ban, ngành và các Doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến ATVSLĐ. Qua đó nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động được nâng cao; công tác thanh tra, kiểm tra của các ngành, các cấp được tăng cường; công tác tự kiểm tra ở các Doanh nghiệp được thường xuyên hơn; người sử dụng lao động ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình, từ đó đã có sự quan tâm hơn việc chăm lo cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thực hiện tốt các chế độ bảo hộ lao động cho người lao động.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất trong tháng An toàn vệ sinh lao động, trong đó có 02 Doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu, cụm công nghiệp là Công ty cổ phần Giống cây trồng Đông Nam, Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt;


Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế:

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc tại một số Sở, ban, ngành, địa phương còn chưa sát sao; việc xây dựng kế hoạch triển khai còn chung chung, chưa có chương trình hành động cụ thể và thiết thực.

- Một số doanh nghiệp, đơn vị chưa thực sự quan tâm chủ động tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, nhất là các doanh nghiệp tư nhân triển khai thực hiện mang tính hình thức, không có chiều sâu.

- Một số Doanh nghiệp còn chưa thực hiện đầy đủ về công tác ATVSLĐ như: trang bị bảo hộ lao động cho người lao động chưa đầy đủ, huấn luyện ATVSLĐ; đầu tư trang thiết bị để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động còn hạn chế; kiểm định các thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Một số lao động còn ý thức chưa cao trong quá trình làm việc vận hành máy dẫn đến trong 06 tháng đầu năm 2019 là 03 vụ, trong đó 01 người bị tai nạn lao động chết người, 02 người bị thương nặng. Các nguyên nhân gây ra tai nạn là do bất cẩn kẹt tay vô máy băng tải trong quá trình làm việc.

Thanh Thảo 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)