Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA KHỐI THI ĐƯA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 
04/02/2020 
 

Ngày 10/1/2020, tại trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phương phướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban và các chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 09 đơn vị thành viên gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Ninh Thuận (Khối trưởng), Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận (Khối phó), Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phước, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

         


          Tại Hội nghị, Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Ninh Thuận đã thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị, Đồng chí Sử Đình Vinh - Trưởng Ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận cũng đã lấy ý kiến các Ban về nội dung Dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và đề xuất các ý kiến góp ý phương hướng hoạt động năm 2020 và phát động ký kết giao ước thi đua 9 tỉnh năm 2020. Hội nghị cũng đã bình chọn và đề xuất tặng bằng khen, cờ thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong khối, cụ thể:

          - Cờ thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

          - Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

          Đồng thời, Hội nghị cũng thống nhất bầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận làm Khối trưởng và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm Khối phó năm 2020.

          Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2019, trong năm 2020, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam Bộ đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra giải pháp cụ thể để triển khai, đồng hành cùng các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trở thành nhân tố, động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Phương Thy – Nghiệp vụ