Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TẠI NINH THUẬN 
19/03/2020 
 

Thời gian qua, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quan tâm đặc biệt từ Trung ương đến địa phương. Vấn đề hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã trở nên quen thuộc và không thể thiếu đối với cộng đồng doanh nghiệp. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là nhằm định hướng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động và phát triển dựa trên một nền tảng pháp lý ổn định, chắc chắn, bền vững và lâu dài. Việc được biết các thông tin pháp lý, các kiến thức pháp luật về kinh doanh đối với doanh nghiệp là rất cần thiết.

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, để tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp, trong thời gian qua Nhà nước đã ban hành mới nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Đầu tư năm 2014; Luật Thương Mại năm 2005; Luật Cạnh tranh năm 2004; Luật hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Các văn bản pháp luật này đã tạo nên một khung pháp lý tương đối đầy đủ cho các doanh nghiệp hoạt động.

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 11/02/2020 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020 nhằm đảm bảo tính chủ động, thống nhất quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với thông tin pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ pháp chế của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật tỉnh Ninh Thuận.

Theo Kế hoạch, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác. Các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ đảm bảo đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện đồng bộ về nội dung, hình thức và biện pháp phù hợp đối với các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng nêu rõ yêu cầu đổi mới phương thức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đáp ứng trong tình hình mới của tỉnh. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng phải chủ động tìm hiểu pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý.

Nếu tập trung vào một số trọng tâm, trọng điểm trên thì tin rằng việc hỗ trợ pháp lý sẽ mang lại hiệu quả tốt cho doanh nghiệp, tránh xảy ra những rủi ro không đáng có, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Khi nhu cầu doanh nghiệp được thúc đẩy và tầm vai trò của doanh nghiệp được nâng cao thì cách thức triển khai hoat động hỗ trợ như vậy là rất hữu ích.

TH 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(27/02)
(19/02)
(04/02)
(27/12)
(10/12)
(16/10)