Góp ý văn bản pháp luật
Góp ý văn bản pháp luật
GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP 
03/07/2018 
 
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận:
1. Dự thảo Quyết định ban hành
2. Dự thảo Quy chế phối hơp
HKC