Các Cụm Công Nghiệp
Các Cụm Công Nghiệp
Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Tri Hải thông tin chung và chính sách ưu đãi đầu tư 
07/11/2018 
 

A. Thông tin chung. Cụm công nghiệp Tri Hải thuộc địa phận xã Tri Hải, huyện Ninh Hải. Phía Bắc giáp thôn Tân An, phía Nam giáp tỉnh lộ 702, phía Đông giáp ruộng muối, phía Tây giáp sân vận động thôn Tân An. * Mục tiêu: Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất chế biến từ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương (Huyện Ninh Hải) và các vùng lân cận, một số ngành nghề cụ thể như: chế biến cá; chế biến nước mắm; giết mổ gia súc; sản xuất đồ gỗ; các ngành cơ khí phục vụ các ngành nghề thủy hải sản.

       

    Bản đồ vị trí CCN Tri Hải                                      Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

 

 

  * Quy mô đầu tư dự kiến:

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: khoảng 160 tỷ đồng

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: khoảng 25 ha.

  * Cơ sở hạ tầng:

Cụm công nghiệp Tri Hải nằm liền kề trục đường giao thông 702, cách Quốc lộ 1A khoảng 07 km, cảng Ninh Chữ khoảng 0,5 km.

Địa chất công trình khu vực Cụm công nghiệp Tri Hải ổn định; gần hệ thống cấp nước sạch và hệ thống lưới điện. 

* Cơ quan quản lý khu công nghiệp: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Địa chỉ trụ sở chính: 01 Hùng Vương, phường Mỹ Hương, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.2212708, 0259.2212709   Fax: 0259.3922046

Email: bqlkcn.nt@gmail.com    

Website: bqlkcn.ninhthuan.gov.vn

 

B. Ưu đãi đầu tư đối với các Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tri Hải:

I. Ưu đãi về sử dụng đất:

Miễn tiền thuê đất trong thời gian 15 năm kể từ ngày hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

II. Ưu đãi về thuế :

1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới được hưởng:

- Mức thuế suất 10% áp dụng trong thời gian 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh.

- Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định trên được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

2. Thuế Nhập khẩu:

  2.1. Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

  a) Thiết bị, máy móc;

  b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

 c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b nêu trên;

 d) Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a nêu trên;

 đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. 

 2.2. Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được.

 2.3. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, nhập khẩu để sản xuất và Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của các dự án được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

2.4. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi và xe ôtô có thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng tương đương với xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi) do Nhà thầu nước ngoài nhập khẩu theo phương thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi công công trình được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập và miễn thuế xuất khẩu khi tái xuất.

 

Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá quy định trên phải tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác, trung thực các mặt hàng thuộc diện được miễn thuế khi đăng ký Tờ khai hải quan.

III. Chuyển lỗ.

Nhà đầu tư sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì đựơc chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm.

IV. Khấu hao tài sản cố định

Dự án đầu tư trong lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư và dự án kinh doanh có hiệu quả được áp dụng khấu hao nhanh đối với tài sản cố định; mức khấu hao tối đa là hai lần mức khấu hao theo chế độ khấu hao tài sản cố định. 

B. HỖ TRỢ ĐẦU TƯ :

I. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

1. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên chuyển giao công nghệ, bao gồm cả việc góp vốn bằng công nghệ, để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

2. Nhà nước ưu đãi việc chuyển giao vào Việt Nam công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn và các công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên.

II. Hỗ trợ đào tạo

1. Nhà nước ưu đãi lập quỹ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực từ nguồn vốn góp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. 

Chi phí đào tạo của doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Nhà nước hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho việc đào tạo lao động trong các doanh nghiệp thông qua các chương trình trợ giúp đào tạo. 

(Tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn khoảng 50.000 người đến năm 2020).