ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 Công khai cải cách hành chính

  Thông tin doanh nghiệp cần biết

 Văn bản mới cần biết

 Hình ảnh

Image 1 of 6

 Video

The specified Sharepoint List is empty!

Please install the Flash Plugin

 Audio

AudioThe specified Audio file could not be found in the Sharepoint List!

  Danh lam thắng cảnh Ninh Thuận

LIÊN KẾT WEBSITE