ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
Điện thoại: 0913 88 22 99
 
E-mail: dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 0913 133 218
 
E-mail:quoctri.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

Ông Huỳnh Ngọc Sơn (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 0918 560 261
 
E-mail:ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

  Thông tin doanh nghiệp cần biết

 Văn bản mới cần biết

 Hình ảnh

Image 1 of 6

 Video

The specified Sharepoint List is empty!

Please install the Flash Plugin

 Audio

AudioThe specified Audio file could not be found in the Sharepoint List!

  Danh lam thắng cảnh Ninh Thuận

LIÊN KẾT WEBSITE