Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
Đẩy mạnh cải cách TTHC tại Ban quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà 
10/12/2019 
 

Vấn đề cải cách hành chính công tại cơ quan nhà nước chưa bao giờ được quan tâm sâu sắc và đặc biệt được chú trọng hàng đầu như hiện nay. Cải cách hành chính làm cho hệ thống trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn; các thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn; cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ công chức hành chính hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của một quốc gia.

Cải cách thủ tục hành chính là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách khác như: nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của cán bộ, công chức; phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp của bộ máy hành chính; thực hiện chính phủ điện tử, …thông qua cải cách thủ tục hành chính, chúng ta có thể xác định căn bản các công việc của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; qua đó chúng ta có thể xây dựng bộ máy phù hợp và từ đó có thể lựa chọn đội ngũ công chức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, doanh nghiệp đồng thời là nội dung có nhiều bức xúc nhất của người dân, doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế. Việc lựa chọn khâu cải cách thủ tục hành chính sẽ mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

Cải cách thủ tục hành chính có tác động to lớn đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính sẽ gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của tỉnh Ninh Thuận nói chung và của Ban Quản lý các khu công nghiệp nói riêng trước cộng đồng trong nước và quốc tế, nâng cao vị trí xếp hạng của địa phương về tính minh bạch, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Đây là những giá trị vô hình nhưng có tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, cụ thể là có ảnh hưởng tích cực đến việc đầu tư trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, việc làm, an sinh xã hội…

Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc cải cách thủ tục hành chính, Ban quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận đã chú trọng ưu tiên hàng đầu việc cải cách TTHC trong việc cải cách hành chính của Ban, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, góp phần vào sự phát triển bền vững nền kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Ban thường xuyên tiến hành cập nhật các văn bản, thông tư, Nghị định hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tiến hành rà soát, xây dựng và hoàn thiện kịp thời những danh mục và nội dung của các TTHC, thực hiện đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC (đã thực hiện 30%) và sẽ tiếp tục rà soát cắt giảm đến mức tối thiểu chi phí cho doanh nghiệp. Thực hiện niêm yết công khai các TTHC tại trụ sở Ban, đăng công khai trên trang web của Ban, cổng thông tin của tỉnh. Đến thời điểm hiện nay Ba đã giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp được trả kết quả trước hạn và đúng hạn, chưa có hồ sơ nào trễ hạn.

Công tác phối hợp giữa Ban quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận và các địa phương, giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Ban cũng như các Sở, Ban, ngành có liên quan trong thực hiện nâng cao chất lượng giải quyết TTHC được thực hiện khá đồng bộ.

Việc tổ chức đối thoại doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả hàng năm. Công tác kiểm tra, giám sát kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng của Ban được tăng cường, đẩy mạnh trong những năm qua để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai sót trong triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng.

Ban quản lý các khu công nghiệp không ngừng nỗ lực đổi mới tư duy lãnh đạo; thực hiện đào tạo nhân lực của Ban; đặc biệt là đổi mới và xây dựng môi trường văn hóa công sở hiện đại, thân thiện, nhiệt tình và chuyên nghiệp để phục vụ công dân và doanh nghiệp một cách khoa học nhất.

Hoài Ái - Phòng NV