Danh bạ cán bộ công chức 
Danh bạ cán bộ công chức 

STT

HỌ VÀ TÊN

Số điện thoại

Địa chỉ Email

I

Lãnh đạo

1

Sử Đình Vinh

0913 88 22 99

dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

2

Đỗ Quốc Trí

091 3133 218

quoctri.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

3
 Huỳnh Ngọc Sơn  0918 560 261 ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

II

Văn phòng

1

Phạm Thị Minh

0979820743

minhpt.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

2

Cao Hữu Ký

0982792468

huuky.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Thị Huỳnh Thư

01669878356

huynhthu.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

4

Phùng Thị Kim Tiên

01662772089

kimtien.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

III

Phòng Quản lý Đầu tư

1

Hoàng Ngọc Lợi

 0918370480

ngocloi.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hoài Ái

0975606696

hoaiai.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

3

Phạm Dũng

0913198024

phamdung.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

4

Bùi Thị Thanh Huệ

0932036678 

thanhhue@ninhthuan.gov.vn

IV

Phòng Quản lý Quy hoạch-Xây dựng

1

Phan Tiến Khoa

0916366744

tienkhoa.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

2

Đỗ Trúc Ngân

01683685455

trucngan.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

V

Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Môi trường

1

Nguyễn Thị Thanh Thảo

0916964968

thanhthao.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

2

Nguyễn Bình Phương Thy

0916998820

phuongthy.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

3

Hồ Hải Quỳnh Nhi

0944955150

quynhnhi.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

VI

Trung tâm Khai thác Hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư

1

Lê Nguyễn Anh Thịnh

0972 335 225

anhthinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

2

Ngô Đăng Nam Việt

0948822261

namviet.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Thị Minh Thương

0975887311

minhthuong.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn