CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Đại hội đại biểu công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh lần II, nhiệm kỳ 2018- 2023 
06/04/2018 
 

Trong 2 ngày 2 và 3/4/2018, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của trên 110 đại biểu đại diện cho trên 4100 đoàn viên công đoàn trong các khu công nghiệp.

Với phương châm hành động “Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới nội dung,  phương thức họat động, đẩy mạnh các họat động công đoàn về cơ sở; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi  ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động”. Đại hội công đoàn các KCN xác định mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023 với các chỉ tiêu phấn đấuThành lập 100% CĐCS trong các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, kết nạp từ 1500- 2000 đoàn viên công đoàn, 100% công đoàn cơ sở có cán bộ công đoàn chuyên trách, được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công đoàn và chính sách pháp luật liên quan đến người lao động. 100% công đoàn cơ sở thương lượng với chủ sử dụng lao động đưa vào thỏa ước lao động tập thể các nội dung như: cải thiện điều kiện làm việc, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động… Hằng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 công đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp... 

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Công đoàn các KCN tỉnh khóa II. Ông Trịnh Ngọc Hải – Phó Ban công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn các KCN nhiệm kỳ 2018- 2023, bà Hồ Thị Xuân Hạnh được bầu làm phó chủ tịch công đoàn các KCN nhiệm kỳ 2018- 2023 và bầu 19 đại biểu đi dự Đại hội X Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023.

PTM