Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ DỰ ÁN Nhà máy In Offset và Bao bì giấy của Công ty Cổ phần In Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải 
23/07/2019 
 

Chiều ngày 05/7/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Quyết định số 26/QĐ-BQLKCN về việc chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư Dự án Nhà máy In offset và Bao bì giấy của Công ty Cổ phần In Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5836250475 do Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp ngày 27/12/2017.

Tiến độ thực dự án sau khi được chấp thuận giãn tiến độ với thời gian là 24 tháng, cụ thể như sau:

+ Tháng 4/2018: Khởi công xây dựng công trình.

+ Tháng 08/2019 - 06/2020:  Hoàn thành xây dựng công trình Xưởng in Offset và các công trình phụ trợ khác.

+ Tháng 07/2020 - 06/2021: Hoàn thành xây dựng công trình Xưởng sản xuất bao bì giấy và các công trình phụ trợ khác.

+ Tháng 07/2021: Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

Việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư Dự án Nhà máy In offset và Bao bì giấy nhằm tháo gỡ những khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cho nhà đầu tư.

Hoài Ái - Phòng QLĐT