Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM SỐ 2 TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI 
27/12/2019 
 

Chiều ngày 06/12/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 1857752152 cho Công ty TNHH Thông Thuận để thực hiện điều chỉnh mở rộng Dự án Nhà máy chế biến Tôm số 2 tại Khu công nghiệp Thành Hải với diện tích đất sử dụng là 49.955 m2 và tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng lên 326.238.723.000đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày 10/9/2010, mục tiêu của Dự án Chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu; Chế biến tôm Nobashi xuất khẩu; Lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để phục vụ hoạt động nhà máy và bán lượng điện dư thừa.

- Quy mô, công suất dự án: 

  + Chế biến tôm xuất khẩu: 10.000 tấn thành phẩm/năm.

  + Lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà: Nhỏ hơn 01 (một) MW.

- Tiến độ thực hiện:

          + Khởi công xây dựng: Quý I/2020.

          + Hoàn thành dự án đưa vào hoạt động: Quý I/2021.

          Dự án được hưởng các khoản ưu đãi theo quy định; Dự án mở rộng Nhà máy chế biến tôm số 2 tại Khu công nghiệp Thành Hải triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong cả nước, giải quyết một lượng lớn lao động và đóp góp ngân sách tỉnh nhà.

Hoài Ái - Phòng NV