Các Cụm Công Nghiệp
Các Cụm Công Nghiệp
Cụm công nghiệp Suối Đá (huyện Thuận Bắc) 
01/07/2017 
 

1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương và các vùng lân cận, đẩy mạnh phát triển công nghệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Thuận Bắc.

 2. Quy mô dự kiến:

2.1. Tổng vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư: 107 Tỷ VNĐ
2.2. Diện tích sử dụng: Cụm công nghiệp có diện tích 60 ha.
Theo đó, Ninh Thuận sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư thực hiện dự án tại các cụm công nghiệp của tỉnh.

09-05-2016