Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy chế biến Tôm số 1 của Công ty TNHH Thông Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải 
04/09/2019 
 

Ngày 22/8/2019, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 41/QĐ-BQLKCN về việc Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy chế biến Tôm số 1 của Công ty TNHH Thông Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải,

          Lý do: Nhà đầu tư tự chấm dứt thực hiện dự án Nhà máy chế biến Tôm số 1 tại vị trí lô đất L7-L8 Khu công nghiệp Thành Hải và chuyển vị trí đầu tư sang phần diện tích đất còn trống tại Nhà máy chế biến Tôm số 2 để phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

          Việc chuyển vị trí đầu tư dự án Nhà máy chế biến Tôm số 1 sang đầu tư mở rộng dự án Nhà máy chế biến Tôm số 2 sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho nhà đầu tư đồng thời giải quyết nhiều hơn lao động địa phương, đóng góp ngân sách và kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh nhà./.

Hoài Ái - Phòng Nghiệp vụ