Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
CHI BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC 
04/02/2020 
 

Ngày 08/01/2020, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 1, đồng thời Trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Đỗ Trúc Ngân.

Trải qua thời hạn 1 năm dự bị phấn đấu, rèn luyện với sự giúp đỡ của cấp ủy Đảng và cơ quan, đồng chí Đỗ Trúc Ngân đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, xứng đáng được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.


Hình ảnh đồng chí Sử Đình Vinh - Bí thư chi bộ trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức và thẻ đảng viên cho đồng chí Đỗ Trúc Ngân

Chúc mừng đồng chí Đỗ Trúc Ngân đã chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng, chúc mừng Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có thêm lực lượng trẻ, nhiệt huyết. Đội ngũ đảng viên của Chi bộ ngày càng được trẻ hóa, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển tổ chức Đảng của đơn vị.

Trúc Ngân – phòng Nghiệp vụ 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)