Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU THÁI VẠN LONG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI 
04/02/2020 
 

Chiều ngày 31/12/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án số 4001722113 cho Công ty TNHH Thái Vạn Long để thực hiện Dự án Xí nghiệp may xuất khẩu Thái Vạn Long tại Khu công nghiệp Thành Hải với diện tích đất sử dụng là 5.337,6 m2 và tổng vốn đầu tư  09 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày 31/12/2019, mục tiêu của Dự án là May mặc quần áo thời trang xuất khẩu với quy mô, công suất 1.000.000 sản phẩm/năm

- Tiến độ thực hiện:

+ Về thủ tục pháp lý: Tháng 01/2020 đến tháng 3/2020: Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan (đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường,…) để đủ điều kiện khởi công dự án theo quy định của pháp luật.

          + Tháng 5/2020:  Khởi công xây dựng công trình;

          + Tháng 05/2020 đến tháng 12/2020:  Hoàn thành xây dựng công trình chính của dự án (gồm: Xưởng sản xuất 2.000m2; Văn phòng 150m2

          + Tháng 12/2020 đến tháng 5/2021:  Hoàn thành xây dựng công trình  nhà xe, căn tin và hoàn thành lắp đặt trang thiết bị, máy móc

          + Tháng 10/2021:  Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

          Dự án được hưởng các khoản ưu đãi theo quy định; Dự án Xí nghiệp may xuất khẩu Thái Vạn Long tại Khu công nghiệp Thành Hải triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương, tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết một lượng lớn lao động và đóp góp ngân sách tỉnh nhà.

Hoài Ái - Phòng NV