Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÊ TÔNG CÁC LOẠI VÀ CÁC CẤU KIỆN ĐÚC SẴN TẠI KCN PHƯỚC NAM 
04/02/2020 
 

Sáng ngày 05/02/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án số 2037232821 cho Công ty Cổ phần Xây dựng HACOM Ninh Thuận để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông các loại và các cấu kiện đúc sẵn tại Khu công nghiệp Phước Nam với diện tích đất sử dụng là 10.950 m2 và tổng vốn đầu tư  14 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 10 năm kể từ ngày 04/02/2020, mục tiêu của Dự án Sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông nhựa nóng, gạch không nung, gạch Terazo và các cấu kiện đúc sẵn, cụ thể:

1. Quy mô, công suất:

          - Trạm trộng bê tông tươi: 1.692 tấn/ngày;

- Trạm trộn bê tông nhựa nóng: 1.280 tấn/ngày;

- Nhà máy gạch không nung: 2.000.000 viên/năm;

- Nhà máy gạch Terazo: 1.000.000 viên/năm;

- Xưởng sản xuất cống: 2.133 tấn/năm

2. Tiến độ thực hiện:

+ Về thủ tục pháp lý: Tháng 02/2020 đến tháng 5/2020: Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan (đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường,…) để đủ điều kiện khởi công dự án theo quy định của pháp luật.

          + Tháng 07/2020:  Khởi công xây dựng công trình;

          + Tháng 9/2020:  Hoàn thành dự án đi vào hoạt động.

3. Ưu đãi được hưởng:

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Ưu đãi về thuế suất: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư.

+ Ưu đãi về miễn, giảm thuế: Dự án được miễn thuế 04 (bốn) năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 (chín) năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới.

- Về thuế nhập khẩu:

           Dự án được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án.

Dự án Nhà máy sản xuất bê tông các loại và các cấu kiện đúc sẵn tại Khu công nghiệp Phước Nam triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương, tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết một lượng lớn lao động và đóng góp ngân sách tỉnh nhà.

Hoài Ái - Phòng NV