Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI 
04/02/2020 
 

Chiều ngày 09/01/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6208228580 cho Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Bắc Ái để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bao bì tại Khu công nghiệp Thành Hải với diện tích đất sử dụng là 22.546 m2 và tổng vốn đầu tư  80 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày 09/01/2020, mục tiêu của Dự án là sản xuất bao bì, carton, PE, PA; Lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để phục vụ hoạt động nhà máy và bán lượng điện dư thừa  công suất nhỏ hơn 1WM với quy mô, công suất: 700 tấn thành phẩm/năm.

- Bao bì carton:    500 tấn thành phẩm/năm;

- PE: 100 tấn thành phẩm/năm;

- PA: 100 tấn thành phẩm/năm.

- Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà: công suất nhỏ hơn 1WM.

- Tiến độ thực hiện:

* Về thủ tục pháp lý: Tháng 01/2020 đến tháng 3/2020: Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan (đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường,…) để đủ điều kiện khởi công dự án theo quy định của pháp luật.

* Tiến độ xây dựng cơ bản:

          + Quý II/2020:  Khởi công xây dựng công trình;

          + Quý II/2020 đến Quý II/2021:  Hoàn thành xây dựng công trình chính của dự án

          + Quý II/2022:  Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

          Dự án được hưởng các khoản ưu đãi theo quy định; Dự án Nhà máy sản xuất bao bì tại Khu công nghiệp Thành Hải triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương, giải quyết một lượng lớn lao động và đóp góp ngân sách tỉnh nhà.

Hoài Ái - Phòng NV