Tin khác
Tin khác
Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế tại tỉnh Ninh Thuận 
16/10/2019 
 

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về Hiệp định CPTPP (Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) và thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu về tầm quan trọng và sự tác động của Hiệp định CPTPP đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo Kế hoạch số 3329/KH-UBND ngày 05/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ,

Ngày 15/10/2019, Sở Công Thương phối hợp cùng Viện Nghiên cứu, Chiến lược Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương tổ chức Lớp bồi dưỡng về Hội nhập kinh tế quốc tế tại Ninh Thuận”. Các nội dung chính tại lớp bồi dưỡng gồm:

           - Các cam kết Việt Nam đã ký kết, tập trung vào Hiệp định CPTPP, nội dung, lộ trình thực hiện.

- Thời cơ và thách thức với cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

- Giải pháp thực thi Hiệp định với cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh.

- Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đề xuất.

Tham dự lớp bồi dưỡng dự kiến gồm 100 đại biểu, gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của các Sở ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các hội, đoàn thể; các cơ quan Báo, Đài, Thông tấn xã và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Phương Thy – Nghiệp vụ