Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cho Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng – Sản xuất mộc Thanh Vân 
08/05/2019 
 

Ngày 19/4/2019,  Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 307/BQLKCN-GXN cho Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng – Sản xuất mộc Thanh Vân  đối với Dự Nhà máy sản xuất mộc dân dụng-công nghiệp và trang trí nội thất tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm .

Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng – Sản xuất mộc Thanh Vân có trách nhiệm thực hiện như sau: Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất trong bản Kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký; Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký và các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Khi có thay đổi, điều chỉnh quy mô công suất và các nội dung khác so với nội dung đã đăng ký trong Kế hoạch bảo vệ môi trường, Giám đốc Công ty Cổ phần giống cây trồng Đông Nam phải báo cáo với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận và chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban quản lý các khu công nghiệp.

QN 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(27/02)
(19/02)
(04/02)
(27/12)
(10/12)