Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cho Công ty CP Linh Đan Sài Gòn 
25/06/2019 
 

Ngày 23/5/2019,  Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 379/BQLKCN-GXN cho Công ty CP Linh Đan Sài Gòn đối với Dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm măng tây tại Khu công nghiệp Thành Hải.

Công ty CP Linh Đan Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện như sau:  Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất trong bản Kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký; Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký và các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Khi có thay đổi, điều chỉnh quy mô công suất và các nội dung khác so với nội dung đã đăng ký trong Kế hoạch bảo vệ môi trường, Giám đốc Công ty Cổ phần Linh Đan Sài Gòn phải báo cáo với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận và chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban quản lý các khu công nghiệp.

QN 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(27/02)
(19/02)
(04/02)
(27/12)
(10/12)