Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 
04/02/2020 
 

Ngày 14/01/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 27/KH-BQLKCN về việc tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia  .

Nội dung của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe, cộng đồng và xã hội; phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Ban Quản lý các khu công nghiệp; Tăng cường thực hiện các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia, các biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia và các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia để phòng ngừa và giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe của cộng đồng, trật tự an toàn xã hội để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại buổi sinh hoạt nội bộ cơ quan và Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng nội bộ cơ quan; Tăng cường thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm quy định cấm sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giữa hai buổi trong ngày làm việc, ngày trực và đưa nội dung quy định về cấm sử dụng rượu, bia vào nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; Tăng cường kiểm tra và thực hiện nghiêm việc cấp giấy phép kinh doanh rượu, bia theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định khác của pháp luật về cấp phép kinh doanh; Tăng cường biện pháp kiểm soát, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu, bia sản xuất trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kim Tiên 
Tin đã đưa
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)
(04/02)