Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" 
10/12/2019 
 

Ngày 27/11/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 837/KH-BQLKCN về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực".

Nội dung của cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của Cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CB,CC,VC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính Việt Nam, cụ thể:

- Vận động CBCCVC gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ quy định những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm.

- Vận động CB,CC,VC thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan, tận tụy, chuyên nghiệp, hiệu quả; thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. Có trách nhiệm phát hiện, phản ảnh tới người có thẩm quyền về hành vi tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ.

- Vận động CB,CC,VC không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ vững phẩm chất của người CB,CC,VC; gương mẫu trong sinh hoạt, có lối sống giản dị, tiết kiệm; không xúi giục, tham gia, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.

- Tuyên truyền thực hiện tốt cuộc vận động: “Năm không”  trong CB,CC, VC, gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Kim Tiên 
Tin đã đưa
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)
(04/02)