Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Ban Quản lý các khu công nghiệp Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
19/03/2020 
 

Ngày 24/02/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số     121/KH-BQLKCN về việc triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (viết tắt là ATVSLĐ) năm 2020 trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nội dung của Kế hoạch nhằm phát động và tuyên truyền sâu rộng ý thức tuân thủ pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong cho các Doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thực hiện công tác ATVSLĐ của người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Với chủ đề Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020: Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phải thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, hướng đến các doanh nghiệp và người lao động; các hoạt động phải huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động; Hạn chế đến mức thấp nhất về tai nạn lao động trong năm 2020, nhất là trong thời gian diễn ra tháng hành động.

Tiến Khoa