Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
BÀN GIAO ĐẤT TẠI THỰC ĐỊA CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ VIỆT NINH THUẬN ĐỂ THỰC HIỆN TRIỂN KHAI DỰ ÁN TẠI CCN THÁP CHÀM 
04/02/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc cho Công ty Cổ phần Trí Việt Ninh Thuận thuê đất để thực hiện Dự án Nhà máy cơ khí Trí Việt tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận,

Ngày 10/01/2020, tại CCN Tháp Chàm thuộc phường Đô Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp cùng các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương và chủ đầu tư tổ chức buổi bàn giao xác định ranh giới, mốc giới khu đất tại thực địa, đồng thời xác lập biên bản bàn giao đất thực địa cho Công ty Cổ phần Trí Việt Ninh Thuận theo nội dung Quyết định nêu trên.

Tại buổi bàn giao đất tại thực địa thay mặt công ty Ông Nguyễn Đại Lâm giám đốc công ty đã bày tỏ sự cảm ơn đến việc quan tâm nhanh chóng thực hiện các thủ tục về bàn giao đất cho doanh nghiệp, nhằm giúp công ty triển khai thực hiện các công việc theo các kế hoạch đề ra, làm cơ sở triển khai các thủ tục về xây dựng dự án nhanh chóng trong thời gian tới. Đồng thời Ô. Lâm cũng cam kết sẽ cùng tập thể công ty nỗ lực phấn đấu, thực hiện dự án đúng theo tiến độ cam kết về đầu tư đã được chấp thuận.

Phạm Dũng - NV