Tin trong ngành
Tin trong ngành
Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh, khóa XI. 
30/08/2021 
     ****  Chi tiết nội dung trả lời    --->     CV.649_30.8.21_signed.PDF
Phòng Kế hoạch-Chính sách