Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Thông báo về việc tạm dừng việc triển khai thực hiện đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Cơ quan Ban Dân tộc. 
16/08/2021 
 

     Ngày 13/7/2021, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 500/KH-BDT về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bố nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc.

     Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và một số yếu tố khách quan. Ban Dân tộc thông báo tạm dừng việc triển khai thực hiện đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Cơ quan Ban Dân tộc.

     Ban Dân tộc sẽ có Kế hoạch điều chỉnh, thay thế trong thời gian tới để triển khai thực hiện việc đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc, đảm bảo theo đúng qui định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế.

     Ban Dân tộc thông báo đên quý cơ quan, đơn vị, địa phương được biêt và theo dõi để phổ biến đến công chức đăng ký tham gia trong thời gian tới (nếu có nhu cầu và đảm bảo điều kiện, tiêu chuân theo qui định)./.     ***** Nội dung chi tiết:    TB.607_16.8.21_signed.PDF


Văn phòng 
Tin đã đưa
(21/09)
(21/09)
(21/09)
(30/08)
(17/08)
(05/05)
(16/03)
(14/01)
(14/01)
(24/12)