Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Thông báo về việc nghỉ lễ nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và phân công công chức trực lễ tại cơ quan. 
27/03/2020 
 

*** Chi tiết:                     TB.03_signed.PDFPhòng Thanh tra