Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Thông báo kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (tương đương) chuyên môn thuộc Ban Dân tộc Ninh Thuận. 
07/09/2021 
 

  *** Xem chi tiết:   TB.671_signed.PDFVăn phòng 
Tin đã đưa
(21/09)
(21/09)
(21/09)
(30/08)
(17/08)
(05/05)
(16/03)
(14/01)
(14/01)
(24/12)