Tin trong ngành
Tin trong ngành
Quyết định về việc thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại Ban Dân tộc. 
06/09/2021 
 

     Ngày 06/9/2021, Ban Dân tộc ban hành Quyết định số 38/QĐ-BDT về thành lập Tổ an toàn COVID-19 gồm 8 thành viên; do Ông Bá Bình Yên, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn cơ sở làm Tổ trưởng.

     * Nhiệm vụ của Tổ an toàn COVID-19

     1. Hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan triển khai:

     a) Tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của công chức và người lao động tại cơ quan.

     b) Kiến nghị Thủ trưởng cơ quan xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo nội quy phòng, chống dịch của cơ quan và của chính quyền địa phương. Báo cáo kịp thời cho Thủ trưởng cơ quan khi phát hiện có người trong cơ quan mắc COVID-19 (F0) hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (Ho, sốt, khó thở...) để xử lý theo quy định.

     c) Hỗ trợ cơ quan và các đơn vị có chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp khi cơ quan có trường hợp mắc COVID-19 hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

     d) Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phù hợp khác do Thủ trưởng cơ quan giao.

     2. Thành viên và Thư ký Tổ an toàn COVID-19 chịu trách nhiệm nắm tình hình và chủ động báo cáo tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc lĩnh vực của Tổ phụ trách để Ban Chỉ đạo báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


       Thông tin chi tiết:    Quyết định thành lập Tổ an toàn Covid-19 tại Ban Dân tộc.PDF


   

Văn phòng